„Orientuj się” – finał konkursu

Kochani z powodu zdalnych lekcji nie możliwe było przeprowadzenie kolejnych etapów konkursu. Dlatego wyniki z marca są finalnymi. Prezentuję listę nagrodzonych w konkursie. Nagrody wręczą wychowawcy w dniu zakończenia roku. Bardzo dziękuję wszystkim za udział i entuzjazm. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bądźcie zdrowi!!!!

Wyniki

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

czytaj »