OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku informuje, że:

  • od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i kontynuują naukę w trybie stacjonarnym;
  • nauczanie odbywa się zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej;
  • uczniów klas I-III obowiązuje dotychczasowy plan lekcji;
  • dzieci przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne oraz klucze do szafek szatniowych (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole);
  • 18 stycznia 2021r. nie będzie śniadań i obiadów.
    Rodzice zainteresowani spożywaniem posiłków przez dzieci w szkole proszeni są o zgłoszenie tego faktu do placówki w poniedziałek (można wpisać do zeszytu korespondencji lub zgłosić telefonicznie: 33 846 12 97).
    Po zebraniu informacji żywienie uczniów zostanie uruchomione od dnia 19.01.2021r. (od wtorku);
  • świetlica środowiskowa nie sprawuje opieki nad uczniami;

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMKU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

Życzenia

Taka noc przypada tylko raz do roku,
Przynosi radość i niebiański Pokój
Dzieciątko małe w żłóbku już leży
Kto tylko może, do niego bieży.

Nauczycielom,

Uczniom i ich Rodzicom,

Administracji oraz Pracownikom obsługi

składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Marek Idzik