Komunikat! Aktualizacja

W związku ze zmianą opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesza się zajęcia w szkole w okresie od 21.09 do 28.09 dla klas 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku. Nauka dla tych klas będzie się odbywała w trybie zdalnym (tak jak wiosną bieżącego roku). Materiały do nauki zdalnej będą zamieszczane codziennie do godz. 9.0O na stronie www.szspchelmek.pl/ftp

Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym (wszyscy uczniowie klas VII i VIII odbywają naukę zdalną w domu) w przypadku narażenia na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinny:

– zawiesić życie towarzyskie,

– ograniczyć do minimum wyjścia z domu,

– dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała,

– obserwować swój stan zdrowia,

– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych (kaszlu, gorączki, duszności,  utraty węchu o nagłym początku, utraty lub zaburzeń smaku o nagłym początku) skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ ( powiadomić go o narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 ) oraz poinformować o w/w pracownika inspekcji sanitarnej.

Marek Idzik

Uwaga! Ważny komunikat!

W związku z pozytywnym wynikiem koronawirusa Covid-19, stwierdzonego u jednego z pracowników Zespołu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego zawiesza się zajęcia w szkole w okresie od 21.09 do 25.09 dla klas 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku. Nauka dla tych klas będzie się odbywała w trybie zdalnym (tak jak wiosną bieżącego roku). Uczniowie klas 7 i 8 nie są objęci kwarantanną.

Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej czyli I – VI uczą się normalnie i Przedszkole pracuje normalnie.

Marek Idzik