Komunikat!

Informujemy, iż od tego tygodnia

każda ŚRODA

 jest w naszej szkole

DNIEM WOLNYM od TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH !!!

Zakaz używania telefonów obowiązuje zarówno przed, po, w trakcie zajęć jak i w czasie przerw między lekcjami.

Prosimy o niezabieranie w tym dniu telefonu do szkoły.


Orientuj się !!!!

Jeśli jesteście uczniami klas V – VIII oraz  szczególnie interesujecie się  różnymi zakątkami świata, podróżujecie palcem po mapie ten konkurs jest dla Was.

1 etap – Znajomość mapy fizycznej Azji– 27.09. 2019 godzina 15.30 w sali 203

czytaj »