Aktualności

Komunikat! Aktualizacja

21.09.2020, 08:12

W związku ze zmianą opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesza się zajęcia w szkole w okresie od 21.09 do 28.09 dla klas 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku. Nauka dla tych klas będzie się odbywała w trybie zdalnym (tak jak wiosną bieżącego roku). Materiały do nauki zdalnej będą zamieszczane codziennie do godz. 9.0O na stronie www.szspchelmek.pl/ftp

Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym (wszyscy uczniowie klas VII i VIII odbywają naukę zdalną w domu) w przypadku narażenia na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinny:

– zawiesić życie towarzyskie,

– ograniczyć do minimum wyjścia z domu,

– dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała,

– obserwować swój stan zdrowia,

– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów
chorobowych (kaszlu, gorączki, duszności,  utraty węchu o nagłym początku,
utraty lub zaburzeń smaku o nagłym początku) skontaktować się telefonicznie z
lekarzem POZ ( powiadomić go o narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2
) oraz poinformować o w/w pracownika inspekcji sanitarnej.

Marek Idzik

Uwaga! Ważny komunikat!

20.09.2020, 17:58

W związku z pozytywnym wynikiem koronawirusa Covid-19, stwierdzonego u jednego z pracowników Zespołu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego zawiesza się zajęcia w szkole w okresie od 21.09 do 25.09 dla klas 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku. Nauka dla tych klas będzie się odbywała w trybie zdalnym (tak jak wiosną bieżącego roku). Uczniowie klas 7 i 8 nie są objęci kwarantanną.

Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej czyli I – VI uczą się
normalnie i Przedszkole pracuje normalnie.

Marek Idzik

Orientuj się!!!!!!

07.09.2020, 06:38

Jeśli jesteście uczniami klas IV – VIII oraz  szczególnie interesujecie się  różnymi zakątkami świata, podróżujecie palcem po mapie ten konkurs jest dla Was. Będziemy spotykać się raz w miesiącu we wtorki w sali 208.


czytaj »

Zebrania z rodzicami

04.09.2020, 22:21

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniach 8.09.2020r. i 10.09.2020r. odbędą się
zebrania z rodzicami uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej.

PROCEDURA  ZEBRANIA:

  1. W zebraniu nie uczestniczą uczniowie.
  2. Na zebranie przychodzi jeden przedstawiciel ucznia , który jest zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Rodzic/opiekun prawny musi być wyposażony w środki ochrony osobistej zasłaniające nos i usta (maseczka, rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk).
  4. Osoby uczestniczące w zebraniu zajmują wyznaczone miejsce w sali lekcyjnejz zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica  zgodnie z zaleceniami GIS.
  5. Wchodząc do budynku szkoły i wychodząc z niego należy zachować dystans społeczny minimum 1,5m od innej osoby.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ:

« Strona 1, 2, 3 ... 83, »