03 Wrzesień 2014, Środa 06:33:08
Witamy na stronie SZS-P nr 2 w Chełmku
Logo zespołu SZS-P nr 2 Drukuj Email

 

LAST_UPDATED2
 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Drukuj Email

UWAGA!

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. (poniedziałek):

 

8.00 – Msza Święta w Kościele

           p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku,

 

a po niej:

 Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej udają się do budynku 

przy ul. Brzozowej 7 (sala gimnastyczna);

 

Uczniowie klas drugich i trzecich szkoły podstawowej idą do sal lekcyjnych  przy ul. Brzozowej 7:

 kl. IIa – sala nr  1,

kl. IIb – sala nr  9,

kl. IIIa – sala nr 3,

kl. IIIb – sala nr 4;

 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum po Mszy Św. udają się na ul. Piłsudskiego

(budynek gimnazjum), gdzie spotkają się z wychowawcami klas.

 

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Drukuj Email


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

     W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna" można będzie składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu (ul. Brzozowa 7)

i złożenie go od dnia 1 września do dnia 5 września 2014 r.

telefon kontaktowy: 33 846 12 97

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?

 1. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.
 2. W uzasadnionych sytuacjach losowych – tj: (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) o pomoc finansową w ramach tego programu mogą starać się również osoby, których dochód przekracza kwotę 539 zł netto.
 3. W ramach programu „Wyprawka szkolna" o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów:

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o potrzebie kształcenia specjalnego-bez względu na sytuację materialną rodziny.    

 

Szczegółowe informacje tutaj

 
Dni Chełmka 2014 Drukuj Email


    W dniu 29 czerwca 2014 r., w ramach obchodów DNI CHEŁMKA, na scenie Parku Rodzinnego zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Tegoroczne prezentacje zbiegły się z początkiem wakacji, dlatego też uczniowie naszego Zespołu zaprosili wszystkich na "Wakacyjne podróże po świecie”. Na program artystyczny składały się rytmiczne tańce i letnie piosenki. Uczniowie zachwycili publiczność swoimi umiejętnościami wokalno-tanecznymi i pięknymi strojami.
   Dziękujemy uczniom za piękną prezentację, a nauczycielom za trud i pomysłowość.

Program przygotowały panie: Ewa Rola, Ewa Raczek i Barbara Kobyłczyk.

 

zapraszamy do galerii

Więcej…
 
Życzenia z okazji zakończenia roku szk. 2013/14 Drukuj Email


Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi SZS-P Nr 2 w Chełmku!
    Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania, które składam w imieniu własnym i pozostałych członków dyrekcji szkoły. Dzięki Państwa pracy - Szanowni Wychowawcy, Nauczyciele i Nauczyciele Przedszkola – nasi uczniowie mogli osiągnąć znaczące sukcesy, zajmują liczące się lokaty w konkursach i zawodach sportowych. Jak każdy rok szkolny był i ten niewątpliwie czasem wytężonej pracy. Bez Państwa wkładu pracy, wiedzy i doświadczenia nie byłoby możliwe skuteczne rozwiązywanie codziennych problemów występujących w życiu naszej placówki. Dlatego też, w uznaniu włożonej pracy jeszcze raz dziękując Państwu za Wasz codzienny wysiłek włożony w kończący się rok szkolny - życzę wszystkim udanego odpoczynku.
 
Drodzy Uczniowie!!!
     Przed wami upragnione wakacje. Udajecie się na nie w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Drodzy uczniowie, życzę Wam, aby czas wakacji był okazją do należnego Wam odpoczynku i oderwania się od obowiązków szkolnych. Życzę również, aby czas wakacyjnej radości, był dla Was czasem wytchnienia i okazją do przeżycia wspaniałych przygód.
 

Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice!!!
    Pragnę podkreślić, że niezwykle istotnym faktem jest, by szkole we wszystkich zadaniach pomagali Rodzice.  Nawet najbardziej ofiarna praca nauczycieli bez Waszego – Rodziców wsparcia, nie przyniosłaby zamierzonych rezultatów. Przed Państwem i waszymi pociechami upragnione wakacje.                                                                                               Dlatego też, życzę wszystkim wspaniałych, słonecznych  i bezpiecznych wakacji. Niech będą one pełne fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń.
                                                                                                                                          Dyrektor zespołu Marek Idzik
 
 
 
 
SUKCESY NAUCZYCIELI Drukuj Email


       Nauczyciele i uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku wzięli udział w projekcie ekologicznym "Czysta Małopolska" organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

        Celem projektu było: 

 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci na temat potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów;
 • kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu;
 • utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów; 
 • promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży; 
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

       Projekt realizowany był w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. W ramach przedsięwzięcia, Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych oraz zajęć teatralnych o tematyce ekologicznej.

      Miło nam poinformować, że nasi nauczyciele odnieśli znaczące sukcesy: 

 • Pani Urszula Kowalska - II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu na scenariusz zajęć pozalekcyjnych o tematyce dotyczącej selektywnej gospodarki odpadami; 
 • Pani Jolanta Wolna - II miejsce w etapie rejonowym konkursu na scenariusz zajęć lekcyjnych o tematyce dotyczącej selektywnej gospodarki odpadami;
 • Pani Ewa Rola - II miejsce w etapie rejonowym konkursu na scenariusz przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej; 
 • Pani Ewa Piwowarczyk - II miejsce w etapie rejonowym konkursu na scenariusz przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej;

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz koordynatorom za rzetelną realizację zadań w ramach projektu "Czysta Małopolska".

 

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL