Aktualności

Życzenia

08.04.2020, 08:27

Nauczycielom, Uczniom i ich
Rodzicom,

Administracji oraz Pracownikom
obsługi

Życzę, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną
życzliwość.

By stały się źródłem
wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu
trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Marek Idzik

Wiosna przyszła

08.04.2020, 08:26

Komunikat

26.03.2020, 08:21

W związku z zagrożeniem koronawirusem
i podjętymi środkami ostrożności
oraz zamknięciem szkoły i przedszkola

wszelkie sprawy prosimy załatwiać poprzez

kontakt telefoniczny lub mailowy z
sekretariatem.

tel. 33 846 13 86,

33 846 42 31,

ul. Marszałka Piłsudskiego 1

tel. 33 846 12 97,

ul. Brzozowa 7-9

e-mail sekretariat@szspchelmek.pl

Komunikat do rodziców i uczniów

24.03.2020, 11:40

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, SZS-P nr 2 wprowadza od 25 marca kształcenie na odległość:
• na stronie internetowej szkoły zamieszczone będą lekcje na każdy dzień w systemie plików FTP (według instrukcji z dziennika elektronicznego). Materiały będą udostępnione przez nauczycieli najpóźniej do godziny 9:00 każdego dnia.
• materiały z poszczególnych przedmiotów będą pojawiać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
• uczniowie mają obowiązek systematycznego, codziennego zapoznawania się z zamieszczonymi materiałami (przyswojenie wskazanych treści, wykonanie zadań proponowanych przez nauczyciela),
• uczniowie mogą na bieżąco konsultować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poprzez pocztę elektroniczną,
• od 25 marca szkoła zmodyfikuje zasady oceniania wewnątrzszkolnego tak, aby uwzględniały sposoby monitorowania postępów uczniów w czasie kształcenia na odległość.
WAŻNE!
Prosimy rodziców o czuwanie nad zasadami bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

« Strona 1, 2, 3 ... 68, »