Podsumowanie udziału w programie SKS 2023

W ramach ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” we wtorki  i środy w godzinach od 15.30 do 16.30 odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe. Brało w nich udział 16 uczniów
( 7 dziewczyn i 9 chłopców). Uczniowie w ramach zajęć SKS podnoszą swoje umiejętności
i zainteresowania z zakresu gier zespołowych. W ramach zajęć doskonalą taktykę i technikę gry,
a także umiejętności wykonywania poszczególnych elementów poznanych podczas zajęć wychowania fizycznego. Podczas zajęć występuje element współpracy oraz sportowej rywalizacji między zawodnikami. Dzięki zajęciom SKS uczniowie mają możliwość dobrej zabawy, aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz nawiązania kontaktów towarzyskich z uczniami z innych klas.

                                                                                                                     Magdalena Pstrusińska