Harmonogram konsultacji

Od 1 czerwca w szkole prowadzone są konsultacje indywidualne i grupowe
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V – VIII.

Harmonogram konsultacji

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest podpisanie przez rodziców stosownych oświadczeń (do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” lub do podpisania na terenie szkoły – koniecznie przed rozpoczęciem konsultacji).