BEZPIECZNE WAKACJE !

Wakacje są po to, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania,na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

W czasie trwania wypoczynku letniego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

W klasach młodszych  Szkoły Podstawowej wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw w czasie wakacji.

Wszyscy wiedzą, że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno kąpać się w miejscach zabronionych
  • należy znać telefony alarmowe
  • dbamy o bezpieczeństwo w lesie, nad wodą, w górach, w czasie pobytu na wsi.

Policjanci z chełmeckiego komisariatu  przypomnieli najmłodszym uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego letniego wypoczynku.

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !