Projekt. Pierwsze uczniowskie doświadczenia..
Wtorek, 02 Luty 2010 15:09

PROJEKTY EFS w ramach "Szkoły na "6"

PIERWSZE  UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

W roku szkolnym 2008/2009 Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Chełmku przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Projekt ten obejmuje dzieci rozpoczynające naukę w szkole. Pierwszy etap edukacji jest okresem szczególnym, gdyż początkowe lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i rozwijają zainteresowania.
Zakończył się właśnie I Etap Projektu. Realizacja głównych zagadnień odbywała się podczas zajęć obowiązkowych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Od września do grudnia 2009r. w Projekcie uczestniczyło 21 uczniów klasy II a pod opieką mgr Ewy Roli. Dnia 16 grudnia odbyła się uroczysta prezentacja osiągnięć uczniów, która miała formę programu programu artystycznego pt. "Witaj Święty Mikołaju". Głównymi gośćmi byli uczestnicy Warsztatów Terapii

 

 

 

Zajęciowej Fundacji św.Alberta w Chełmku, uczniowie klas pierwszych oraz Dyrekcja. Celem realizowanego Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Rozwój uczniów odbywa się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każde dziecko jest zdolne, ma swoje mocne i słabe strony, które trzeba równomiernie rozwijać. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Bazą do prowadzenia zajęć są Dziecięce Ośrodki Zainteresowań bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne rozwijające wszystkie rodzaje aktywności i inteligencji dzieci. Udział w Projekcie jest wspaniałym doświadczeniem dla obecnych i przyszłych uczestników.
 

Kliknij_Galeria

 

 


Projekt p. Mariola Krzeczkowska

INTERPRETACJE TEATRALNE – opiekun Mariola Krzeczkowska w ramach tych zajęć prowadzi koło teatralne AWANGARDA. Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16 na sali gimnastycznej. Obecnie grupa pracuje nad spektaklem pt. „Kopciuszek na wybiegu" według scenariusza M. Krzeczkowskiej. Występy opierają się w dużej mierze na tanecznych i wokalnych pokazach umiejętności młodzieży. W spektaklu nie zabraknie więc dobrej muzyki, także z lat osiemdziesiątych. Ten come back do stylu tamtych lat jest nierozerwalnie związany z pokazem mody, który będzie miał miejsce aż dwukrotnie w przedstawieniu. Oczywiście nie zabraknie także elementów kabaretowych, na które zapewne czeka spora część widowni.
 

 

   Premiera tej inscenizacji odbędzie się już w marcu podczas spotkania z wychowankami Fundacji Brata Alberta. Potem grupa teatralna przedstawi swój dorobek podczas TEATRAŁEK 2010, które odbędą się 23 kwietnia w sali widowiskowo – teatralnej MOKSiRu. "Awangarda” w tym roku szkolnym zaprezentowała się podczas akademii środowiskowej z okazji Święta Niepodległości. Młodzież zatańczyła polonez jako taniec uroczysty, dostojny, charakteryzujący się okazałością oraz podniosłym nastrojem. Dziewczęta pojawiły się na scenie ubrane w wytworne, długie suknie a ich partnerzy elegancją i szykiem w niczym nie ustępowali swoim partnerkom. Ta prezentacja grupy teatralnej była swoistą paradą taneczną i stanowiła nieodzowny element uroczystości.

 

Kliknij_Galeria