„Kuźnia talentów”
Środa, 07 Czerwiec 2017 08:33

„Kuźnia talentów”

„Kuźnia talentów” to XVII spotkanie integracyjne przygotowane dla Fundacji im Brata Alberta przez Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku pod kierunkiem pań: Marioli Krzeczkowskiej i Anety Kowalczyk.

Program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne zarówno uczniowie jak i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej wzbudził wśród widzów duży aplauz. Wśród prezentowanych przebojów muzycznych nie zabrakło tak znanych przebojów jak: „„Iść w stronę słońca”, „Być kobietą” czy „Kamień z napisem Love”. Ponadto młodzież prezentowała swoje umiejętności taneczne. Obok tańca towarzyskiego można było zobaczyć inne style taneczne takie jak hip-hop z elementami jazu czy pokaz taneczny typu show-dance. Na finał młodzież wystąpiła w Pokazie mody dawnej, współczesnej i futurystycznej. Prezentowane kreacje cieszyły się dużym powodzeniem. Występy zostały zwieńczone słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.

Mamy nadzieję, że ta integracja naszej młodzieży oraz osób w jakiś sposób pokrzywdzonych przez los uczy prawidłowego podejścia do problemu niepełnosprawności. Na pewno te wspólne imprezy powodują, że uczniowie naturalnie uczą się właściwego stosunku do osób chorych, współżycia z nimi, komunikowania się a także wrażliwości na ich los. Cieszymy się, że nasza placówka szkolna „włącza” ich do naszego życia i stwarza przestrzeń, w której jak widać czują się dobrze, szczęśliwi i mogą prezentować swoje liczne umiejętności artystyczne.

Mariola Krzeczkowska