Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniach 8.09.2020r. i 10.09.2020r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej.

PROCEDURA  ZEBRANIA:

  1. W zebraniu nie uczestniczą uczniowie.
  2. Na zebranie przychodzi jeden przedstawiciel ucznia , który jest zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Rodzic/opiekun prawny musi być wyposażony w środki ochrony osobistej zasłaniające nos i usta (maseczka, rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk).
  4. Osoby uczestniczące w zebraniu zajmują wyznaczone miejsce w sali lekcyjnejz zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica  zgodnie z zaleceniami GIS.
  5. Wchodząc do budynku szkoły i wychodząc z niego należy zachować dystans społeczny minimum 1,5m od innej osoby.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ: