Wycieczka klasy V a

W dniu 28 września 2018r klasa V a udała się z wizytą do Geosfery w Jaworznie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach Dzieje Ziemi, które przeprowadziła p. Anna Grochal.

Zajęcia miały na celu przedstawić dzieje Ziemi, jej ewolucje przez miliony lat. Klasa miała możliwość korzystania z bardzo dobrze przygotowanych ścieżek edukacyjnych, rekwizytów, które znajdują się na terenie byłej kopalni wydobycia wapnia. Wizycie towarzyszyły gry i zabawy na świeżym powietrzu.