Warsztaty profilaktyczne

22 stycznia gościliśmy w naszej szkole doświadczonego mediatora, Panią Beatę Przewoźnik, która przygotowała kolejną turę warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas: Vb, Vc, Vd, VIc, VIIIa, VIIIB.

Zajęcia dotyczyły asertywności, mediacji rówieśniczych, skutecznego komunikowania się i panowania nad emocjami. Pani Beata przeprowadziła również szkolenie dla rodziców dotyczące kształtowania pozytywnych postaw międzyludzkich.