Szanowni Rodzice!

Chełmek, dnia 14 października 2022 roku

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Powstańców Śląskich
przy SZSP nr 2 w Chełmku

Szanowni Rodzice,

Jako Rada Rodziców działająca na rzecz Naszych dzieci, serdecznie zachęcamy do wpłaty składki na rok szkolny 2022/2023. Tak jak w poprzednim roku składka na jedno dziecko wynosi: 40 zł – klasy 1-8 oraz 20 zł  – dzieci przedszkolne.

Zebrane pieniądze w całości trafiają do naszych dzieci w postaci prezentów, nagród czy imprez okolicznościowych finansowanych z tych środków. Bez Waszego wsparcia nie uda nam się zrealizować tych działań, które są inicjatywą nas Rodziców, a także Nauczycieli czy Dyrekcji.

Liczymy, że wspólnie możemy więcej i dlatego dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.

Wpłat można dokonać do Skarbnika grupy lub klasy lub na konto Rady Rodziców:

Bank Pekao 10 1240 4184 1111 0011 1919 6059

Serdecznie dziękujmy!