Program SKS

 Od marca do grudnia 2022 r. realizowany był w naszej szkole Program SKS dla uczniów

 klas I- III.  Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Niedługo zaczynamy nowa edycję

Szkolny Klub Sportowy (SKS) – dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów odbywające się w szkołach podstawowych . Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu.  Cele programu to:

  Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

  Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

  Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

  Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.

  Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

  Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Joanna Czarnota