Zakończenie projektu „Już pływam”

Drugoklasiści zakończyli udział w projekcie “Już pływam”. Programem nauki pływania objęto 42 uczniów. Zostali oni podzieleni na 3 grupy. Zajęcia odbywały się na basenie w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych i nie stanowiły realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Były ciekawą i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Pozwoliły wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny oraz przeciwdziałały negatywnym zachowaniom młodzieży. Korzyścią zajęć sportowych była możliwość nabycia umiejętności pływania.

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty:

  • umożliwiła dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
  • pozwoliła lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
  • była ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyniło się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
  • wpoiła prawidłowe nawyki higieniczne,
  • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
  • pogłębiła wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego, przygotowała do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Logo-Malopolska-V-RGB.png

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.