„Orientuj się” – wyniki po II etapach konkursu.

W dniu 8 listopada o godzinie 15.15 w sali 208 odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu wiedzy pod hasłem: „Orientuj się” z mapy politycznej Azji. Wzięło w nim udział 9 osób z klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej.

Konkurs odbywał się w nowej formie. Uczniowie odpowiadali za pomocą pilotów
a odpowiedzi zapisywały się w systemie. Można było uzyskać 20 punktów.  Wyniki po pierwszym etapie przedstawiają się następująco:

Wyniki po II etapie

Kolejny etap odbędzie się 13 grudnia o godzinie 15.15 w sali 208. Tematem będzie mapa fizyczna Afryki.

Pomoce dydaktyczne prezentuje poniżej.

Mapa fizyczna Afryki

Anna Grochal