BEZPIECZNE WAKACJE!

Wakacje są po to, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

czytaj »

Apel

Dnia 18 czerwca 2019r. odbył się apel szkolny z udziałem funkcjonariusza policji, który omówił najważniejsze kwestie bezpieczeństwa, na którą należy zwrócić uwagę  w trakcie przerwy wakacyjnej. W dalszej części apelu wychowawcy klas wręczyli dyplomy i nagrody książkowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, frekwencję, indywidualne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych oraz za pracę na rzecz środowiska szkolnego.

czytaj »