Uczniowie
Uczniowie 2017/2018
Czwartek, 16 Listopad 2017 10:28

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW SZS-P nr 2 w Chełmku na rok szkolny 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA

WYCHOWAWCA

UCZ.

1A

Ewa Rola

18

1B

Grażyna Szyjka

19

1C

Ewa Raczek

18

3A

Karolina Zamarlik

17

3B

Barbara Kobyłczyk

18

3C

Urszula Palka

21

3D

Urszula Lasota - Kulisz

22

4A

Renata Księżarczyk

16

4B

Katarzyna Lewandowska

24

4C

Klaudia Kocot

21

5A

Ewa Pilch

28

5B

Urszula Kowalska

30

6A

Anna Grochal

19

6B

Małgorzata Smółka

17

7A

Barbara Leja

23

7B

Joanna Baran

22

PUBLICZNE GIMNAZJUM

KLASA

WYCHOWAWCA

UCZ.

2A

Aldona Krawczyk

25

3A

Daria Nowak

19

3B

Renata Banaś

18