Klub Bezpiecznego Puchatka
Witamy w Klubie Bezpiecznego Puchatka
Wtorek, 16 Grudzień 2014 15:37


alt

    Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przystąpili do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Na przełomie listopada i grudnia uczestniczyli w warsztatach o bezpieczeństwie, na których wykonywali znaki drogowe i odgrywali scenki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Następnie oglądali film edukacyjny "Z Puchatkiem bezpieczniej", po którym omawiali bezpieczne sposoby poruszania się na drodze, na rowerze, w szkole oraz w domu. Pierwszaki wypełniały również książeczki, w których mogły wykazać się wiedzą o bezpieczeństwie.  

  Rodzice otrzymali broszurki zachęcające do wspólnego przestrzegania bezpieczeństwa.

     Na koniec wszyscy pierwszoklasiści napisali test ze znajomości zasad bezpieczeństwa. Wypadł znakomicie. Zwieńczeniem projektu było rozdanie dyplomów i nagród dla najbardziej aktywnych.

     Dziękuję wszystkim za współpracę.

Koordynator - Joanna Czarnota

Więcej…
 
WITAJ! TO JA, PUCHATEK!


alt

     Już po raz kolejny uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej dołączyli do KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Dzieci będą się uczyć, jak być bezpiecznym. Każde dziecko otrzymało książeczkę z grami i zabawami, które pomogą utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Do KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA zapraszamy też rodziców. Część zabaw posiada specjalny znak, który zachęca do rozwiązywania zadań wspólnie z mamą czy tatą.

   W listopadzie zapraszamy dzieci do OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU BEZPIECZEŃSTWA. Po udziale w teście pierwszoklasiści zdobędą Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Więcej…
 
BEZPIECZNIE Z PUCHATKIEM

(37kB) 

            W roku szkolnym 2011/2012 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

     Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką wychowawczyń: Ewy Piwowarczyk i Ewy Roli.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 1.  Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach   życiowych. 
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia. 
 3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych. 
 2.  Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
 3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
 5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 6. Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

 

ZASADY PROGRAMU:

 1. Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. 
 2. Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
 6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 7. Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 8. Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka".

 

Ewa RolaWięcej…