Pierwsze Uczniowski Doświadczenia Drogą do Wiedzy
Koniec Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"


             Zakończył się III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’’. 7 czerwca 2011r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów klasy I b pod hasłem „Wiemy, potrafimy’’. Łączyła ona wszystkie rodzaje aktywności dzieci z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach Projektu. Wśród zaproszonych gości była wicedyrektor szkoły p. I. Bochenek oraz rodzice dzieci objętych Projektem. Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, teatralne, taneczne oraz recytatorskie. Z zapałem popisywały się umiejętnościami zręcznościowymi, posługując się takimi akcesoriami sportowymi jak obręcze, piłki do żonglowania czy szczudła. Zaproszeni goście mogli podziwiać również wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów w trakcie zajęć Projektu. Za swój występ uczniowie otrzymali gromkie brawa i podziękowania. Na pamiątkę uczestnictwa w Projekcie każde dziecko otrzymało „Palcynkę – myszkę’’. Spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą niosącą wiele radości i pozytywnych emocji.

 Ewa RaczekGaleria zdjęć
Więcej…
 
PROJEKT: "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”

         W roku szkolnym 2008/2009 Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Chełmku przystąpił do realizacji Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Projekt ten obejmuje dzieci rozpoczynające naukę w szkole. Pierwszy etap edukacji jest okresem szczególnym, gdyż początkowe lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i rozwijają zainteresowania.

         Celem realizowanego Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Rozwój uczniów odbywa się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek ma kilka poziomów inteligencji. W odniesieniu do dziecka Gardner wyróżnia ich aż osiem: językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna i intrapersonalna. Każdy z tych poziomów może być w dorosłym życiu równie ważny. Uświadomienie sobie tego problemu pozwala inaczej spojrzeć na człowieka i na jego edukację. Zatem - każde dziecko jest zdolne, ma swoje mocne i słabe strony, które należy równomiernie rozwijać. Działania praktyczne zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Bazą do prowadzenia zajęć są Dziecięce Ośrodki Zainteresowań bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne rozwijające wszystkie rodzaje aktywności i inteligencji dzieci.

     W sali lekcyjnej, w której realizowany jest Projekt zorganizowano Trzy Ośrodki Zainteresowań:

 - Ośrodek Humanistyczny

- Ośrodek Artystyczno-Ruchowy

- Ośrodek Matematyczno-Przyrodniczy.

W Pierwszym Ośrodku Zainteresowań wykorzystywane są pomoce dydaktyczne wspierające rozwój językowy: zestawy alfabetów ruchomych, zbiory ciekawych historyjek obrazkowych, lubiane przez dzieci tabliczki i książeczki Logico, zestaw płyt Bajki-Grajki oraz oblegany przez uczniów Stojak wielofunkcyjny z akcesoriami teatralnymi.

Drugi Ośrodek wzbogacony został w bardzo lubiane przez dzieci gry i zabawy zręcznościowe, które rozwijają inteligencję wizualno-przestrzenną, muzyczną i ruchową: Ser Szwajcarski, Wielofunkcyjny Zestaw Sportowy, Mozaika XXL, Mały Majsterkowicz, Studnia Jakuba, Chusta animacyjna oraz Zestaw instrumentów perkusyjnych.

W Trzecim Ośrodku Zainteresowań uczniowie najchętniej sięgają po Magiczny Trójkąt Matematyczny, Klocki Geo, Figury Porównawcze, wagi z cylindrami, Tuby- Gąsienice, Zestaw Euro, książeczki matematyczne Logico ,mikroskop z przyborami, Ruchomy Kalendarz oraz bogaty zestaw gier planszowych. Pomoce te wspierają rozwój zdolności matematyczno-przyrodniczych.

    Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z naturalnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

Zakończył się I Etap Projektu. Realizacja głównych zagadnień odbywała się podczas zajęć obowiązkowych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia te odbywały się 3 razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i czwartki). Chęć uczestniczenia w Projekcie wyrazili rodzice wszystkich uczniów w klasie. Od września do grudnia 2009r. zrealizowano 50 godzin zajęć. W Projekcie uczestniczyło 21 uczniów klasy IIa pod opieką wychowawcy p. Ewy Roli. Dnia 16 grudnia odbyła się uroczysta prezentacja osiągnięć uczniów, która miała formę programu artystycznego pt.:,,Witaj Święty Mikołaju”. Głównymi gośćmi byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji św.Alberta w Chełmku , Rodzice, uczniowie klas pierwszych oraz Dyrekcja.

Efekty Projektu:

 Udział w Projekcie jest wspaniałym doświadczeniem dla każdego dziecka. Uczniowie zdobywają wiedzę na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Działania praktyczne z wykorzystaniem ciekawych i bogatych środków dydaktycznych zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się dając każdemu uczniowi możliwość odczucia sukcesu.

Prowadzenie tego rodzaju zajęć pomaga nauczycielowi dokładnie poznać osobowość każdego ucznia, a także jego ukryte zdolności i zainteresowania. Poszerza jego wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki i psychologii. Dzięki bogatym środkom dydaktycznym pomaga organizować zajęcia w sposób ciekawy i efektywny dla każdego ucznia. Przygotowywanie się do zajęć wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o nowe scenariusze, karty pracy, pomysły gier i zabaw i inne pomoce, które wykorzysta w dalszej swojej pracy.

Realizacja Projektu pozwoliła naszej szkole pozyskać bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, a nauczycielom nowe spojrzenie na rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym.

Wielu rodziców, w czasie realizacji zajęć, dostrzegło zmiany w rozwoju swoich dzieci – odkryli w nich nowe możliwości. Dzięki współpracy z nauczycielem i jego wskazówkom, podsuwają dzieciom w domu ciekawe gry i zabawy rozwijające poszczególne inteligencje. Rodzice starają się efektywnie zaplanować uczniom ich czas wolny.

 Ewa Rola

 

 

 
„Jestem Pierwszakiem – odkrywcą przyrody”


         Uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej w ramach realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, wzięli udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Grupę Edukacyjną S.A z siedzibą w Kielcach. Udział w konkursie polegał na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej o tematyce przyrodniczej. Praca miała być przestrzenna i zrobiona z materiałów odpadowych. Pierwszoklasiści wykonali Bożonarodzeniowe Drzewko. W trakcie przygotowywania pracy konkursowej, uczniowie rozwijali różne rodzaje inteligencji: językową, matematyczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, ruchowa i interpersonalną. Bożonarodzeniowe drzewko znalazło uznanie Komisji Konkursowej. Uczniowie klasy Ib zostali laureatami i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne pluszowe pieski.

Gratulujemy dzieciom i wychowawczyni Pani mgr Ewie Raczek.

  (37kB) (37kB) (37kB)(37kB)(37kB)