Rekrutacja
REKRUTACJA 2018/2019

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci do:

 Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku
szczegółowe informacje TUTAJ  

do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2

na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wolne miejsca wg kryteriów zamieszczonych w informacjach powyżej.

 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2

od 19 marca do 23 marca 2018 r. do godz. 15:00

  

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1.

Do 30 czerwca 2018 r. należy dostarczyć aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne.

 DOKUMENTY DO POBRANIA: 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ- dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola/gimnazjum

Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły