komunikaty
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UWAGA!

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek):

 

8.00 – Msza Święta w Kościele

p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku,

a po niej:

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej udają się do budynku

przy ul. Brzozowej 7 (sala gimnastyczna); 

Uczniowie klas  trzecich szkoły podstawowej idą do sal lekcyjnych przy ul. Brzozowej 7. 

 

Uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum po Mszy Św. udają się na ul. Piłsudskiego

(budynek gimnazjum), gdzie spotkają się z wychowawcami klas.

 

Legitymacje:

Rodzicom I-klasistów  przypominamy o konieczności dostarczenia zdjęcia w celu wyrobienia legitymacji szkolnej.

4 września legitymacje zostaną wręczone uczniom (tylko tym, którzy dostarczyli zdjęcia).

 

 

 
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE 

 

    

 

Dyrekcja Samorządowego Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku,

Rada Rodziców oraz nauczyciele

z a p r a s z a j ą

uczniów kl. II-III wraz z rodzicami

na Piknik Rodzinny,

który odbędzie się dnia 8 czerwca 2017 r.,

o godz. 15. 20 w budynku  naszego Zespołu przy ul. Brzozowej 7- 9.

 

W programie uroczystości:

 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci;
 • wesołe konkursy i zabawy;
 • loteria;
 • pieczenie kiełbasek;
 • dmuchane zamki i zjeżdżalnie;

 

 
OPŁATA ZA OBIADY

W CZERWCU 2017 r. od 01-22.06 (bez 16.06- piątek po Bożym Ciele) WYNOSI:

UCZNIOWIE – 56,00 ZŁ (14 dni x 4,00zł)

NAUCZYCIELE – 98,00 ZŁ (14 dni x 7,00zł)

ŚNIADANIA21,00(14 dni x 1,50zł)

PRZED DOKONANIEM OPŁATY PROSZĘ O KONTAKT Z NR TEL. 33 846 42 31

W SPRAWIE ODPISÓW I NADPŁAT ZA POSIŁKI W POPRZEDNICH MIESIĄCACH

 

WPŁATY ZA POSIŁKI DO 10.06.2017 r.

PŁATNE NA KONTO – BS NR KONTA: 83 8110 1023 2006 0319 7540 0007

NIEDOTRZYMANIE TERMINU PŁATNOŚCI, SKUTKUJE WSTRZYMANIEM POSIŁKÓW DLA UCZNIA

 
PÓŁKOLONIA LETNIA
Środa, 24 Maj 2017 13:58

Świetlica Środowiskowa w Chełmku ogłasza nabór na wakacyjną formę zajęć świetlicowych dla dzieci w wieku do 10 lat

Więcej…
 
Apel o przekazanie 1% podatku
Poniedziałek, 23 Styczeń 2017 12:54

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

 

     W imieniu społeczności szkolnej Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1 % podatku dla naszej szkoły. Corocznie trafiają do nas środki przekazywane za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska. Wspólnie z Radą Rodziców ustalamy potrzeby i z tych środków je finansujemy.

     Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele organizacji korzystających z tej formy wsparcia, pomagających potrzebującym. Uważamy jednak, że warto rozważyć wsparcie procesu edukacyjnego swoich dzieci. Środki przekazane dla nas zostaną przeznaczone na zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli i uczniów na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

    Jeszcze raz prosimy o rozważenie naszej prośby i pozytywną decyzję.

DANE DO PRZEKAZANIA 1%

„Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA" w polu KRS: 0000052078

a w informacjach uzupełniających nazwę naszego zespołu:

Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku

 

                                                       Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Jaśko                                                     Dyrektor SZS – P nr 2 Marek Idzik

 
Wyprawka szkolna 2015
Poniedziałek, 24 Sierpień 2015 15:05


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA" w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna" można będzie składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie III, klasie IV szkoły ponadgimnazjalnej, tj. technikum.
 2. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto.
 3. W uzasadnionych sytuacjach losowych – tj: (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) o pomoc finansową w ramach tego programu mogą starać się również osoby, których dochód przekracza kwotę 574 zł netto.
 4. W ramach programu „Wyprawka szkolna" o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów:

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o potrzebie kształcenia specjalnego-bez względu na sytuację materialną rodziny.    

 Szczegółowe informacje tutaj

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu (ul. Brzozowa 7)

i złożenie go od dnia 1 września do dnia 4 września 2015 r.

telefon kontaktowy: 33 846 12 97

 

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014
Środa, 13 Sierpień 2014 13:15


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

     W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna" można będzie składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu (ul. Brzozowa 7)

i złożenie go od dnia 1 września do dnia 5 września 2014 r.

telefon kontaktowy: 33 846 12 97

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?

 1. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.
 2. W uzasadnionych sytuacjach losowych – tj: (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) o pomoc finansową w ramach tego programu mogą starać się również osoby, których dochód przekracza kwotę 539 zł netto.
 3. W ramach programu „Wyprawka szkolna" o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów:

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o potrzebie kształcenia specjalnego-bez względu na sytuację materialną rodziny.    

 

Szczegółowe informacje tutaj

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2013
Środa, 07 Sierpień 2013 12:39 
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA 2013"

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu (ul. Brzozowa 7)

i złożenie w terminie od 2 września do dnia 6 września 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników.

Uwaga!!!

Informacje o dochodach (zaświadczenia itd.) muszą być wystawione za miesiąc sierpień.

telefon kontaktowy: 33 846 12 97 

 
Apel o przekazanie 1% podatku
Środa, 02 Luty 2011 10:41


DRODZY MIESZKAŃCY GMINY CHEŁMEK!!!!

 
         Rada Rodziców przy Samorządowym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Chełmku zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego zespołu.
Jak to możliwe?
Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym w polu nazwa OPP:

„Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA"
     w polu KRS: 0000052078

      a w informacjach uzupełniających nazwę naszego zespołu: Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  w Chełmku.  

Pragniemy zaznaczyć, że całkowity dochód z odpisów zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, organizację konkursów oraz doposażenie naszych oddziałów.
 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły.
Wspomóżmy NASZ zespół !!!