WYSPA MAŁYCH ODKRYWCÓW
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


alt alt

 

 

    

 

 

        Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku w okresie od 02.11.2010 do 30.06.2011 roku był realizatorem Projektu "Wyspa małych odkrywców" sfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 50.000 złotych. Realizacja Projektu "Wyspa małych odkrywców” była zgodna z dokumentami programowymi.

     Celem ogólnym projektu było wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci zamieszkałych w Chełmku. W Projekcie uczestniczyło 55 dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Uczestnicy odbyli 60 godzinną podróż, dzięki której poznali kontynenty, kulturę i obyczaje żyjących tam ludzi, wykonywali wiele eksperymentów wyjaśniających zjawiska fizyczne i chemiczne, uczestniczyli w zabawach z literkami i wyrazami.

     17 czerwca 2011 roku nastąpiło uroczyste zakończenie Projektu, w którym prócz Dyrekcji SZSP nr 2 wzięli udział Dyrektorzy innych Przedszkoli naszej gminy oraz Władze Samorządowe Chełmka. Zorganizowany doświadczalny Piknik - PRZEDSZKOLNI NAUKOWCY był okazją do wspólnych zabaw z rodzicami oraz do zaprezentowania umiejętności zdobytych przez dzieci biorące udział w Projekcie. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Eliza Pędziałek - Krysta 
Lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu "WYSPA MAŁYCH ODKRYWCÓW" oraz harmonogram zajęć


altalt

 
Projekt "WYSPA MAŁYCH ODKRYWCÓW"
Wpisany przez karolina   
Wtorek, 16 Listopad 2010 10:27
altalt

Przedszkole Samorządowe nr 2
przy Samorządowym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2
w Chełmku realizuje Projekt
"WYSPA MAŁYCH ODKRYWCÓW"
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX
Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
"Wyspa małych odkrywców " - okres realizacji projektu 02.11.2010-30.06.2011

       Celem ogólnym Projektu jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci 5-letnich i 6-letnich, uczęszczających do grup minimum naszego Przedszkola. Podopieczni wezmą udział w dodatkowych zajęciach, dzięki którym podniosą swój poziom wiedzy, rozwiną zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz opanują umiejętność czytania oraz pisania.
Zespół projektowy:
  1. Kierownik         mgr Małgorzata Sobolewska
  2. Koordynator     mgr Eliza Pędziałek-Krysta
  3. Księgowa         Ewa Łoboz
  4. Nauczycielki:    mgr Violetta Łopuszyńska
                            mgr Renata Zielińska
                            mgr Dorota Zoń

Więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę naszego Przedszkola