Kronika
Czwartek, 02 Kwiecień 2009 20:43
KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMKU

 


 

 • 1953/54- Początek szkoły na Kolonii. Dzięki przychylności dyrekcji zakładów obuwniczych dla dzieci klasy I i II naukę zorganizowano w żeńskim hotelu robotniczym przy ul. Krakowskiej. Klasy funkcjonują jako filia Szkoły Podstawowej w Chełmku. Do pracy oddelegowana zostaje Maria Krauska.
 • 1954/55- Uczniowie klas I-III uczą się w dwóch salach wypożyczonych od Technikum Obuwniczego.
 • 1955/56- Z inicjatywy Ryszarda Tschopa powstaje Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Istnieją klasy I-III oraz VIII.
 • 1957/58- Powstaje 7-letnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej. Funkcję kierownika po śmierci Ryszarda Tschopa obejmuje Maria Krauska.
 • 1965/66- Maria Krauska przechodzi na emeryturę i kierownikiem szkoły zostaje Ignacy Mróz. Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Lekcje odbywają się w 5 salach budynku technikum i w dwóch pomieszczeniach baraku, wcześniej służącego firmie budowlanej. Zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły, pracownicy PZS zobowiązują się przekazywać 0,5% swoich problemów na budowę szkoły.
 • 1966/67- Kierownikiem szkoły zostaje Irena Mróz. Szkoła podstawowa jest ośmioletnia.
 • 969/70- W maju 1970 r. rozpoczyna się budowa nowego obiektu.
 • 1971/72- SP nr 2 w wyniku reformy szkolnictwa zostaje Zbiorczą Szkołą Gminną. Jej dyrektorem pozostaje Irena Mróz.
 • 1974/75- 31 maja 1975 r. następuje uroczystość wręczenia szkole sztandaru.
 • 1981/82- Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Mimo nauki na dwie zmiany dzieci uczą się w salach technikum i w hotelu „Technoskóru”.
 • 1984/85- Następuje likwidacja Zbiorczych Szkół Gminnych. Dyrektorem SP nr 2 zostaje Ignacy Mróz.
 • 1986/87- Po odejściu Ignacego Mroza na emeryturę funkcję dyrektora szkoły obejmuje Zbigniew Góralewicz.
 • 1991/92- Klasy „0” i I-III uczą się w budynku przy ul. Brzozowej 7.
 • 1993/94- Klasy IV-V uczą się w wyremontowanym budynku przy ul. Brzozowej 9.
 • 1999/00- Na skutek reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkolny Podstawowo- Gimnazjalny nr 2, obejmujący 6-klasowąszkołe podstawową i 3-letnie gimnazjum. Funkcję dyrektora sprawuje Zbigniew Góralewicz.
 • 2000/01- Zespół dzieli się na szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem SP nr 2 zostaje Bogdan Sidorowicz. Zajęcia klas I-III odbywają się w budynku na Brzozowej 9 a klas IV-VI w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2.
 • 2001/02- Klasy I-V uczą się w dwóch oddzielnych budynkach będących siedzibą SP nr 2 przy ul. Brzozowej 7 i 9. Klasy VI uczą się nadal w budynku gimnazjum.
 • 2002/03- SP nr 2 mieści się w całości przy ul. Brzozowej, tylko na zajęcia wychowania fizycznego i informatyki uczniowie przychodzą do sal gimnazjum.
 • 2003/04- Następuje uroczyste otwarcie przewiązki łączącej dwa budynki przy ul. Brzozowej I otwarcie Sali komputerowej. Staraniem władz miasta rozpoczyna się budowa Sali gimnastycznej.
 • 1.IX.07- Powstanie Samorządowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2. Dyrektorem zostaje Marek Idzik.