Skład Rady

Prezydium Rady Rodziców   2017-2018

Nr

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

Marzena Adamczyk

2

Wiceprzewodniczący - Przedszkole

Katarzyna Bebak

3

Wiceprzewodniczący – Szkoła podst.

Natalia Sidorowicz

4

Wiceprzewodniczący - Gimnazjum

Elżbieta Poznańska - Gondek

5

Skarbnik Główny

Katarzyna Gil

6

Podskarbnik- Przedszkole

Joanna Janik

7

Podskarbnik- Szkoła podstawowa

Anna Matyszkowicz

8

Sekretarz

Beata Biernat

Email:     rrchelmek@interia.pl