Informacje o zespole
Niedziela, 27 Luty 2011 23:48

- schemat organizacyjny

- działalność edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza (Przedszkole Samorządowe, Szkołą Podstawowa nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2)

- Właściciel – Gmina Chełmek, forma przekazania – trwały zarząd, teren i obiekty przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1, ul. Brzozowa 7 – 9

- godziny pracy i przyjmowania stron 7.30 – 15.30