Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2017 r

Ferie zimowe:

12 – 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

29 - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna:

- część matematyczno – przyrodnicza:

- część z języka obcego:

 

 

18 kwietnia 2018 - część humanistyczna

19 kwietnia 2018 - część matematyczno -przyrodnicza

20 kwietnia 2018 - część z języka obcego

Zakończenie roku szkolnego:

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie:

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

I semestr: 4 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

II semestr: 1 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej

• 18,19,20.04.2018 – egzamin gimnazjalny

• 01.06.2018 – dzień po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole

 

2 maja 2018 r. będzie odpracowany w sobotę 10 marca 2018 r.