Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe:

14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna:

- część matematyczno – przyrodnicza:

- część z języka obcego:

Egzamin Ósmoklasisty:

język polski:

matematyka:

język obcy nowożytny:

 

 

 

10 kwietnia 2019 r. - część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno -przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. - część z języka obcego

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego:

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie:

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

I semestr: 3 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

II semestr: 1 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej

2.11.2018 - Dzień Zaduszny

10,11,12.04.2019  - egzamin gimnazjalny

15,16,17.04.2019 – sprawdzian ósmoklasisty

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole

 2 maja 2019 r. będzie odpracowany w sobotę 16 marca 2019 r.