Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

1 września 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2015 r

Ferie zimowe:

18 – 31 stycznia 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

24 - 29 marca 2016 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

5 kwietnia 2016 r.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna:

- część matematyczno – przyrodnicza:

- część z języka obcego:

 

 

18 kwietnia 2016 - część humanistyczna

19 kwietnia 2016 - część matematyczno -przyrodnicza

20 kwietnia 2016 - część z języka obcego

Zakończenie roku szkolnego:

24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie:

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 

I semestr: 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

II semestr: 1 luty 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej

• 05.04.2016 – sprawdzian w kl. VI

• 18,19,20.04.2016 – egzamin gimnazjalny

• 27.05.2016 – dzień po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole

 

2 maja 2016 r. będzie odpracowany w sobotę 5 marca 2016 r.