Projekt z matematyki „Na tropie twierdzenia Pitagorasa”
Środa, 07 Czerwiec 2017 08:41

Sprawozdanie z projektu z matematyki „Na tropie twierdzenia Pitagorasa”

 

W dniu 2 .06.2017 odbył się finał projektu z matematyki „ Na tropie twierdzenia Piagorasa”. Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy IIa, czyli Kacper Blatoń, Mikołaj Janik, Kornel Jurkitewicz, Filip Panasiuk, Mateusz Piegzik, Nina Regner i Martyna Szymutko. Opiekunem projektu była pani Daria Nowak.

Na nasz finał przybyli: pan dyrektor Marek Idzik i nauczyciele panie: Renata Banaś i Ewa Gajda wraz z klasami IIb i IIIb. Nasz projekt składał się z 4 elementów: I część to inscenizacja matematyczna „Wielka sława to fakt, mistrz Pitagoras Nobla jest wart”, II część to prezentacja dotycząca twierdzenia Pitagorasa, III część to film z uczniami dotyczący twierdzenia Pitagorasa, a IV część to konkurs.

W pierwszej części zaprezentowaliśmy inscenizację matematyczną słowno-muzyczną „Wielka sława to fakt, mistrz Pitagoras Nobla jest wart”.

W drugiej części przedstawiliśmy prezentację dotyczącą twierdzenia Pitagorasa.

W trzeciej części zaprezentowaliśmy film z wywiadami uczniów dotyczący twierdzenia Pitagorasa.

W czwartej części przeprowadzony został konkurs. Było w nim 10 pytań dotyczących twierdzenia Pitagorasa. Konkurs wypadł super. Wybrani spośród widowni uczestnicy odpowiadali poprawnie na pytania, choć nie były one łatwe. Osoby, które udzieliły dobrej odpowiedzi na pytania otrzymały słodkie nagrody.

Projekt został wykonany zgodnie z założeniami, które były podane w kontrakcie. Wszyscy uczestnicy projekt zaliczyli, dostali oceny z przedmiotu oraz punkty z zachowania.

 

mgr Daria Nowak