Dyrekcja
Wtorek, 28 Kwiecień 2009 09:29


Dyrektor zespołu - mgr Marek Idzik

mgr Marek Idzik - absolwent obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach: nauki społeczne oraz filologia polska, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej kierunek - organizacja i zarządzanie w oświacie, nauczyciel dyplomowany, żonaty, dwoje dzieci (córka Kamila, syn Jakub), związany z chełmecką oświatą od 1991r.,w latach 1994 - 2007 radny II, III, IV i V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku, członek stowarzyszeń: Dolina Soły (Lokalna Grupa Działania), Rodzina Kolpinga w Chełmku, a także członek zarządu LKS Bobrek. Zainteresowania: literatura, polityka i sport.

 

 

 


Z- ca Dyrektora - mgr Urszula Kania

mgr Urszula Kania – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (studia magisterskie), pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika (studia podyplomowe). Ukończyła także studia podyplomowe - zarządzanie w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. W chełmeckiej szkole pracuje od 1982 roku jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.


 


Z- ca Dyrektora -
mgr Iwona Bochenek

mgr Iwona Bochenek- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie), wydział Pedagogiczno-Artystyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej studia magisterskie). Ukończone Studia Podyplomowe – Pedagogika Specjalna oraz Zarządzanie w Oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pracę w szkole w Chełmku rozpoczęła 1 września 1989 roku jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.