Komunikat

Uczniowie klas ósmych proszeni są o odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły w piątek 31 lipca od godz. 9.00 do 14.00, w poniedziałek 3 sierpnia i we wtorek 4 sierpnia od godz. 9.00 do 14.00. Przypominamy, że zaświadczenia trzeba dostarczyć do wybranych przez siebie szkół do wtorku 4 sierpnia. Podczas odbioru zaświadczenia uczniowie są zobowiązani do założenia maseczki o dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:


„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

czytaj »